Anunț concurs

Școala Gimnazială,,Tatrangi Sandor,, , cu sediul în comuna Ozun, strada Gabor Aron, nr 79, județul Covasna organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. 1336/2022.
• Denumirea postului – administrator financiar – 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată
Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor – studii superioare, studii economice
– vechimea necesară în specialitatea studiilor – 2 ani .
Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
– proba scrisă în data de 14.12.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– proba practică în data de 15.12.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– proba interviu în data de 16.12. 2023, ora 11.00, la sediul instituției.
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este de 06.12.2023, la sediul instituției.
Date contact: telefon 0267331022.