Nyitva van az aranykapu

 

 

A Nyitva van az aranykapu című pályázat, feltárni szerette volna azokat a lehetőségeket, amelyek a népi hagyományokból építkezhetnek. Ezeknek a programoknak a mentén, a népzene, a néptánc elsődleges helyet foglalt és foglal el Uzon községben.

A Tatrangi Sándor Általános Iskola mellett működő Tatrangi Sándor Alapítvány tanulóiból alakult néptánccsoportok a korábban szintén az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, Csoóri Sándor Alap támogatásából beszerzett népi viseletben léptek fel.

A pályázott két darab női, mezőségi ruha, a két darab férfi népviselet, a tánccsoport bővített létszámú fellépésének a lehetőségét is kínálta. A megvásárolt balettszőnyeg a próbák alatt biztosította a zavartalan gyakorlást. A táncoktató honoráriumának a biztosítása a tevékenységek folyamatosságát tették lehetővé, az élő népzenei szolgáltatás, a fellépések alatt biztosította a minőségi zenei kíséretet.

Az alapítvány tevékenysége a 2022-2023 periódusban, a közösség számára, a tanulók, ifjak számára, az alapítvány által kínált programok által, szellemi, lelki és testi felüdülést hoztak. A tánccsoport működésé folyamatos volt az említett periódusban, a pályázati alap lehetővé tette a tevékenységek folyamatos kivitelezését. A Tatrangi Sándor Alapítvány az uzoni közösségépítő, néptáncoktatási, kulturális programok további megvalósítását tűzte ki célul a 2023-2024-es fejlesztési tervében is.

 

 

Uzon Községi Napok

 

2022. december

 Majláth Szabó Attila felvétele


A Csere Néptáncegyüttes

 

 

A Csere Néptáncegyüttes tevékenysége nem csak egy programnak, projektnek minősül, egy olyan korosztály néptánc oktatását tűzte ki elsődleges céljának, melynek intézményesített foglalkoztatása hiányos. Megalakulása óta, egy olyan útmutató kalauz kívánt lenni az ifjaknak, idősebbeknek, amely szerette volna feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek hagyományokból építkeznek.A Tatrangi Alapítvány tanulóiból alakult néptánccsoportok, műsorukban az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Csoóri Sándor Alap támogatásából beszerzett mezőségi ruhákat viselték. A résztvevő szülők, érdeklődök, megerősítettek mindannyiunkat abban a tudatban, hogy a közösségi erő a közösségi tudatból töltekezik és az itt élők, dolgozók, az itt tanuló gyermekek, ebben a szellemben munkálkodnak.

Úgy gondoljuk, pályázatunk a kitűzött célját elérte, a néptáncoktatás, a közösségépítés, a hagyományőrző tevékenységek beteljesítik missziójukat. A Tatrangi Sándor Alapítvány az uzoni közösségépítő, néptáncoktatási, kulturális programok további megvalósítását tűzte ki célul a következő években is.

A továbbiakban, a meglévő programok mellett, az iskola néptáncsoportját szeretnénk támogatni és a táncházmozgalmat népszerűsíteni a községközponthoz tartozó falvakban is. Az oktatást Kocsis Hunor Tibor és Kocsis Lilla néptáncoktatók végzik.

 

 

Fotó https://photos.app.goo.gl/4m58qDNH1i5cLoe6A

Videó https://fb.watch/hR29V3Ei75/

 


SZÉKELYFÖLD MEGISMERÉSE

 

 

 

Az Uzoni Tatrangi Sándor Alapítvány 2022-es pályázata, melyet a Communitas Alapítvány támogatott, a Székelyföld megismerése nevet viselte, fő célkítűzése, tanulóink földrajzi, történelmi ismeret-tárházának gazdagítása volt . A kirándulásra, mely Végh Éva kolléganő sikeres pályázatát követően jött létre, 2022. szeptember 6-án került sor , 53 ötödik és hatodik osztályos diák és 5 kísérő tanár részvételével. A kirándulás útvonala Uzon-Csernáton-Kézdivásárhely-Uzon volt. Csernátonban a tanulók meglátogatták a Haszmann Pál Múzeum öt nagy gyűjteménycsoportját, az Erdély-szerte egyedülálló mezőgazdasági szerszám- és gépgyűjteményt. Kézdivásárhelyen a tanulók megismerhették a több évszázadra visszatekintő helyi kézművesség emlékanyagát, valamint a céhes és a kézműves hagyományban gyökerező polgári kultúrának anyagát. A földszinti nyolc teremben a névadó gyűjteményt tekinthették meg– fazekasok, csizmadiák, cipészek, tímárok, szűcsök, kovácsok, lakatosok, mézeskalácsosok, mészárosok, kalaposok, asztalosok, szabók – emlékanyagát Az állandó kiállítás részét is megtekintették tanulóink, a Zsuzsi és Andris babagyűjteményt Az elmaradhatatlan csoportkép után egy kis városnézés következett, majd az élmények megosztása, hazautazás közben.

 

A kirándulás támogatásáért köszönetet mondunk a Communitas Alapítványnak.

 

 


Föld és lélek

 

 

A Föld és lélekcímű pályázat a szülőföldön való megmaradás, a közösségi lét továbbgondolását irányozta elő mint lehetséges célirányt a jövő nemzedék számára. A pályázatot Beke György uzoni születésű író azonos című írása ihlette. A projekt az író irodalmi, szellemi örökségének ismertetését, átadását tűzte ki célul egy irodalmi, képes, interaktív kiállítás, tárlat kialakítása által. A kiállítás szellemi termékeit, a Beke Mihály András író által ajándékozott könyv és hanganyag-hagyaték segítségével sikerült megvalósítani. Az interaktívítás megvalósításához sikerült beszerezni egy vetítőeszközt a Bethlen Gábor Alap támogatásából, továbbá,a tárgyi hagyaték kiállításához szükséges bútorzatot, méretre készített könyvespolcokat, tárlat-állványokat a kiállított személyes tárgyak megfelelő elhelyezése, tárolása érdekében.Az elmélyítés érdekében kialakítottunk egy olvasó sarkot is , ahol az érdeklődők, tanulók elmerülhetnek a könyvek, olvasmányok tanulmányozásában. Az érintett célcsoport elsődlegesen a helyi, megyei közösség, a tanulók, szülők, de Beke György irodalmi, szellemi örökségének megőrzése, továbbadása egy sokkal nagyobb célközönséget szólított és szólít meg. Ezt a tényt igazolja a Kárpát -medencei Óvodafejlesztési Projekt keretén belül nemrég felújított és átadott épületben helyet kapott kiállítás sikere, melyet az avatóünnepségen is bemutattak az érdeklődöknek. A Határtalanul projekt keretén belül érkezett jászberényi tanulók és pedagógusok, az Erasmus projektekben szereplő iskolák tanulói, pedagógusai is betekintést nyerhettek Beke György írói tevékenységéről. A riportíró szellemi hatása kiterjed az egész Kárpát-medencére, művei, műfordításai, ismertek határon innen és túl, ezáltal a jelen nemzedék is bepillantást nyerhet a gazdag írói hagyatékra. Úgy gondoljuk, hogy az állandó, interaktív kiállítás, melyben az író életét, írásairól készült képek, biográfiai adatok, személyes tárgyak mutatják be életét, munkásságát, mindannyiunkat megerősíthetnek egy szellemi felemelkedésben. A kiállított biográfiai anyagok a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Projekt keretén megújult épületben kapnak méltó helyett. A több évtizedes múlttal és tevékenységgel rendelkező Kovászna megyei, Uzon községben bejegyzett Tatrangi Sándor Alapítvány, több évtizedes, közösségteremtő munkával őrzi és próbálja továbbörökíteni a gazdag írói hagyatékot.

 

https://www.3szek.ro/load/cikk/148489/sziklara-epult-haz-az-uj-ovoda-uzon

https://maszol.ro/belfold/Regi-epuletbol-korszeru-bolcsode-es-ovoda-a-valoszult-meg-Uzonban

https://szekelyhon.ro/aktualis/magyar-kormanytamogatassal-ujitottak-fel-bolcsodenek-is-helyet-ado-ovodat-uzonban

https://reformatus.ro/hirek/iskola-avatas-uzon#gallery-19554-12

 

 


A jövőnek épít, aki óvodát, iskolát épít!

 

Az Uzoni Református Egyházközség tulajdonát képező, 1876-1877-ben épült, egykori Református Tatrangi Népiskola épületét újították fel, bővítették ki. A munkálatokat a Nemzetpolitikai Államtitkárság Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja finanszírozta, együttműködésben a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségevel.

A vasárnap felavatott korszerű tanintézményben bölcsődei és óvodai csoportok, valamint elemi osztályok kapnak helyet. Szolgálja ez az intézmény a következő évszázadban is az ifjú nemzedék nevelését!

Isten áldja meg az építőket és a segítőket! Isten óvja Uzon község, Székelyföld lakóit!

Részletek: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=506174820879337&id=100044604691710&sfnsn=mo


Minden magyar gyermek újabb őrhely

 

Átadtuk a magyar kormány támogatásával megújult uzoni óvodát és bölcsődét!

Részletek: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=515462589949389&id=100044569563523&sfnsn=mo

EMET


HAGYOMÁNYŐRZÉS A CSERE HATÁRÁBAN

 

A Néptáncoktatás Uzon községben nem csak egy programnak, projektnek minősült, hanem egy olyan útmutató kalauz kívánt lenni az ifjaknak, idősebbeknek, amely szerette volna feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek egy belső identitásból fakadnak, amelyek hagyományokból építkezhetnek és amelyek fenntartható jövőt képezhetnek az itt élő fiatalok számára. Ezeknek a programoknak a mentén, a néptánc elsődleges helyet foglalt és foglal el.

A Tatrangi Sándor Általános Iskola mellett működő Tatrangi Sándor Alapítvány tanulóiból alakult néptánccsoportok a korábban szintén az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Csoóri Sándor Alap támogatásából beszerzett népi viseletben léptek fel.

A nyolc darab mezőségi ruha, melyet a jelenlegi pályázat alapjaiból sikerült elkészíttetni nemcsak, hogy színesítette a lehetséges repertoár kivitelezését, de új reménységgel töltötte el a közösséget, hiszen üzenete nyilvánvaló volt, a nehézségek ellenére is folytatódhat a munka, a közösségépítés, a hagyományőrző tevékenységek más szinteken és színtéren kell elvégezzék betervezett missziójukat

Az alapítvány tevékenysége a 2019-2020 periódusban, többnyire a járványügyi mutatók függvényében zajlott. Több próbát, tevékenységet át kellett tervezni, a tervezett fellépéseket, előadásokat szűkebb résztvevői körre kellett átgondolni, átszervezni . Természetesen, újragondolva és átemelve a szervezési lehetőségeket az éppen érvényben levő járványügyi határozatok szerint, nem volt egyszerű folyamat, de a gyermekek, ifjak, a szülők és a közösség tagjai igy is bepillantást nyerhettek a néptánc csoport tevékenységeibe, résztvevői lehettek az itt zajló tevékenységnek.

A közösség számára , a tanulók, ifjak számára ezek a programok szellemi, lelki és testi felüdülést hoztak. A tánccsoport működésé csak azokban a periódusokban állott le teljes mértékben, melyekben az érvényben levő határozatok a járványügyi helyzet betartása miatt nem tették lehetővé.

A pályázati alap lehetővé tette a tevékenységek folyamossáságát.

Úgy gondoljuk, pályázatunk a kitűzött célját elérte, folytatódott a hagyományőrző tevékenység, annak ellenére is, hogy az aktuális járványügyi helyzet több esetben is nehezményezte a próbákat, a tervezett fellépéseket, programjainkat. A Tatrangi Sándor Alapítvány az uzoni közösségépítő, néptáncoktatási, kulturális programok további megvalósítását tűzte ki célnak a 2019-2024-es fejlesztési tervében is.

 

 


GYÖKEREKBŐL MEGÚJULVA

 

A Kovászna megyei, Uzon községi Tatrangi Alapítvány több mint egy évtizedes munkával, tapasztalattal rendelkezik hagyományőrző tevékenységek, előadás sorozatok, kézművesfoglalkozások, népzene, néptánc, amatőr színjátszás, kóruséneklés területén. A Tatrangi Sándor Alapítvány az uzoni iskolával közreműködve fejti ki szorosan tevékenységét, célja az Uzon községi 312 tanuló oktatási és nevelési tevékenységeinek fejlesztése, közösségtudatuk erősítése a hagyományok által. A pályázat célja a néptáncfellépésekhez szükséges viselet, kézműves és műhelymunkák kellékeinek beszerzése és működésének biztosítása volt.

A műhelymunkák alapanyagainak előkészítésére és a megmunkálásra alkalmas eszközök beszerzésére már a korábbi években megszületett az igény. A pályázat lehetővé tette egy iskolai használatra is alkalmas és biztonságos asztali elektromos lombfűrészgép beszerzését, mely lehetővé teszi a jövőben, hogy ne előre megvásárolt,költséges elemekkel dolgozzanak a jövőben az ifjak,tanulók, hanem az oktatók,pedagógusok által előkészített,előregyártott sablonokkal,formákkal. A megvásárolt lombfűrészgép, különböző fogazatú élek, sablonok, biztosítják a műhelymunkák tevékenységeinek fenntarthatóságát. Biztosítottá válik ezáltal és ugyanakkor gazdaságosabb, költséghatékonyabb lesz az adventi, húsvéti ünnepkörökhöz , vagy iskolai ünnepségekhez szükséges elemek ,kellékek elkészítése . Az iskolai tevékenységeken is biztonságosan használható eszköz lehetővé teszi a színjátszócsoport részére is a kellékek, kisebb méretű díszletek elkészítését, illetve ajándéktárgyak,játékelemek, kompozíciók elkészítését. Az alapítvány és az iskola Csere nevezetű néptánccsoportja több korosztályban működik. A pályázat lehetőséget biztosított a kisebb korcsoport számára szükséges karaktercipők megvásárlására is.

 

 

Iskolanapok 2019. december 10.

 

 

TáncegyÜttes Találkozó 2019 jÚnius 21

Néptáncoktatási programok Uzon közsÉgben

 

A Néptáncoktatás Uzon községben nem csak egy programnak, projektnek minősült, hanem egy olyan útmutató kalauz kívánt lenni az ifjaknak, idősebbeknek, amely szerette volna feltárni azokat a lehetőségeket, amelyek egy belső identitásból fakadnak, amelyek hagyományokból építkezhetnek és amelyeknek fenntartható jövőt képezhetnek az itt élő fiatalok számára. Ezeknek a programoknak a mentén, a néptánc elsődleges helyet foglalt és foglal el.

A Tatrangi Alapítvány tanulóiból alakult néptánccsoportok, műsorukban a korábban szintén a BGA támogatásából beszerzett női és férfi székelyruhákat viselték. A szereplők, vendégelőadók, meghívottak ebédben részesültek és igazi közösségi hangulat alakulhatott ki. A résztvevő szülők, érdeklődök, megerősítettek mindannyiunkat abban a tudatban, hogy a közösségi erő a közösségi tudatból töltekezik és az itt élők, dolgozók, az itt tanuló gyermekek, ebben a szellemben munkálkodnak.

Úgy gondoljuk, pályázatunk a kitűzött célját elérte, igazi közösségi rendezvénnyé fejlődött. A Tatrangi Sándor Alapítvány az uzoni közösségépítő, néptáncoktatási, kulturális programok további megvalósítását tűzte ki célnak a 2020-as évben is.

A továbbiakban, a meglévő programok mellett, az iskola néptáncsoportját szeretnénk támogatni és a táncházmozgalmat népszerűsíteni a községközponthoz tartozó falvakban is.